Home » Drums » Ministarstvo Saobracaja Sektor Za Drumski Transport

Ministarstvo Saobracaja Sektor Za Drumski Transport

Ostali dokumenti – Sektor za drumski transport , puteve i bezbednost saobraaja GODINJI PLAN RASPODELE ZA 2021.

GODINU Ispit o profesionalnoj osposobljenosti za #, Zakoni – Sektor za drumski transport , puteve i bezbednost saobraaja Zakon o meunarodnom prevozu u drumskom saobraaju Zakon o prevozu u drumskom saobraaju, U Sktoru za drumski transport , putv i bzbdnost saobraaja obavljaju s poslovi koji s odnos na: priprmanj, prduzimanj i sprovonj prdloga mra za unaprnj stanja i odnosa u unutranjm i munarodnom drumskom transportu, putvima i bzbdnosti saobraaja; priprmu stratgija, planova, zakona i drugih pravnih akata kao i ostvarivanj saradnj.

Sektor za drumski transport , puteve i bezbednost saobraaja Ministarstvo graevinarstva, saobraaja i infrastrukture.

Sep 2016 # Present 3 years 10 months.

Serbia.

Uestvovanje u analiziranju stanja putne infrastrukture, dokumentacije za periodino odravanje dravnih puteva, voenje baze podataka o planiranim i izvedenim radovima na.

MINISTARSTVO GRAEVINARSTVA, SAOBRAAJA I INFRASTRUKTURE Sektor za drumski transport , puteve i bezbednost saobraaja Datum: 26.

03.

2020.

godine Beograd.

OBAVETENJE.

Dana 15.

03.

2020.

godine u Republici Srbiji uvedeno je vanredno stanje usled proglaenja COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom boleu.

MINISTARSTVO GRAEVINARSTVA, SAOBRAAJA I INFRASTRUKTURE Sektor za drumski transport , puteve i bezbednost saobraaja Datum: 06.

04.

2020.

godine Beograd.

OBAVETENJE.

Dana 15.

03.

2020.

godine u Republici Srbiji uvedeno je vanredno stanje usled proglaenja COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom boleu.

Ministarstvo graevinarstva, saobraaja i infrastrukture.

Search form.

Pronai.

Poniti.

Sktor za drumski transport , putv i bzbdnost saobraaja.

2691-432.

drumski @mgsi.

gov.

rs.

Sektor za vazduni saobraaj i transport opasne robe.

, , .

#, Infrastrukturni projekti sa Kinom vredni vie od 7 milijardi evra.

Potprdsdnica Vlad Srbij i ministarka gravinarstva, saobraaja i infrastruktur, prof.

dr Zorana Mihajlovi, sastala s jue (16.

06.

2020) sa Dang Sjaojunom, dirktorom kompanij CRBC u Srbiji, i sa

ministarstvo saobracaja sektor za drumski transport